Přejít na: Obsah | Menu | Patička

Pokud se rozhodujete, zda je pro Vás účelnější knížka Technika STT / Technika LAT nebo Taneční v kapse:

V publikaci "Taneční v kapse" jsou popisy základních figur a variací ve všechn běžných tancích. Vyhovuje pro taneční pro mládež i dospělé (cca do úrovně "pokročilí" včetně).

Oproti tomu "Technika STT" a "Technika LAT" jsou skripta vhodná pro taneční mistry, učitele tance, trenéry a porotce tanečního sportu a studenty trenérských kurzů. Zahrnuje i informace, které běžný, "rekreační" tanečník téměř nepoužije.

Pro srovnání zde uvádíme popis kroků pána waltzové Spinové otáčky vpravo. Všechny použité zkratky jsou samozřejmě v jednotlivých publikacích objasněny.

Taneční v kapse: Spinová otáčka vpravo

PÁN (Začíná šikmo ke stěně)

Číslo kroku Popis kroku Rytmizace
1.-3. Jako první tři kroky Otáčky vpravo, konec zády do směru tance 1, 2, 3
4. Ln vzad, tělo se točí silně vpravo, Pn držet v točení stále vpředu před Ln. Nyní čelem do směru tance 1
5. Pn protáhnout krok vpřed, stále točit doprava 2
6. Pokračovat v točení vpravo, krok Ln stranou a mírně vzad, nyní zády šikmo ke středu 3
7. Pn vzad, tělo se točí doleva 1
8. Ln stranou, stále točit doleva 2
9. Pn přisunout k Ln, nyní čelem šikmo na stěnu 3

 

Technika standardních tanců: Spinová otáčka vpravo (Natural Spin Turn)

PÁN

č.kroku postavení chodidel nášlap směrování vel.točení zdvih a snížení P. S. R.  
1. Pn vpřed pa,šp čelem ŠKZ zač.točit do P zač.zdvihu nak 1 1 - 1  
2. Ln stranou šp zády ŠDS 1/4 mezi 1 a 2 pokr.ve zdvihu na 2 a 3 - P 2
3. Pn k Ln šp,pa zády SMT 1/8 mezi 2 a 3 snížit nak 3 - P 3  
4. Ln vzad šp zády SMT 1/2 do P na 4 (pivota) - 4 - 1  
5. Pn vpřed v PRBP pa,šp čelem SMT pokr. v toč do P zdvih nak 5 5 - 2  
6. Ln stranou a mírně vzad šp,pa zády ŠDS 3/8 mezi 5 a 6 nahoře, snížit nak 6 - - 3  

 

Pozn.: Zajímavý je tzv. „terciální nášlap" v kroku 4. Točí se na špičce, ale pata je během otáčení v dotyku s parketem nebo alespoň se lehce parketu dotkne.

Pozn.: Povšimněte si že kroky 1-3 jsou totožné s 1-3 Otáčky vpravo.

Pozn.: Když se Spinová otáčka tančí v rohu (nebo se nedotočí podél stěny sálu) velikost točení je 3/8 na pivotu a 1/4 mezi 5 a 6.

Předchází: Uzavřená změna Ln (LF Closed Change); Korta vlevo (Reverse Corté); Změna mimo (Outside Change); Otáčka vpravo tančená blízko rohu a zakončená ŠKZ nového SMT; Synkopovaná přeměna (Syncopated Chassé) po Zášvihu (Whisk); Spina mimo (Outside Spin); Telemark; Točené křížení (Turning Lock); Tkáň z PP (Weawe from PP).

Následuje: Korta vlevo (Reverse Corté); 4-6 Otáčky vlevo, konec čelem ŠKZ nebo do SMT, když má následovat Dvojspina vlevo (Double Reverse Spin); Jestliže se Spina nedotočí, tančíme 4-6 Otáčky vlevo (Reverse Turn), konec čelem ŠDS a pokračujeme jakoukoliv figurou vlevo nebo Postupovou přeměnou do P (Progressive Chassé to R); Dobré a moderní zakončení je Rychlá pivota vlevo (Reverse Pivot) /Vkluzná pivota/ (Slip Pivot) počítaná "&" a následovaná Dvojspinou vlevo (Double Reverse Spin). Točené křížení (Turning Lock).


„Vedeme Vaše kroky!!”

Kontakty
+420 602 617 217

Novinky
11. 5. 2020

S postupným uvolňováním nouzového stavu plánujeme postupně všechny lekce kurzů, které nemohly proběhnout. Klienty tento týden informujeme osobně mailem. Plesy jsou přesunuty na podzim, parník je zrušen (viz akce).

12. 3. 2020

V souvislosti s opatřením Vlády ČR odkládáme počínaje 12.3.2020 15:37h VŠECHNY lekce kurzů na dobu, kdy to bude možné, o čemž Vás budeme informovat i zde (lekce Vám nepropadnou, stanovíme náhradní termíny). Tančírna v pátek a v sobotu má přerušený provoz. Plánovaný Jarní ples a Březnový ples budou v náhradním termínu, informace zde bude také. Jarní kurzy začínající konc. března / zač. dubna odkládáme na později, termín zveřejníme, jak jen to bude možné (odhad 2. polovina dubna).

Dámy a pánové, buďte zdrávi, opatrujte se. Myslíme na Vás. J. Plamínek a kolektiv TŠ

10. 3. 2020

Plesy plánované na 23. března v Lucerně a 24. března v Radiopaláci přesouváme vzhledem k opatření vlády ze dne 10.3.2020 na termíny, o kterých vás zde budeme informovat během tohoto týdne.

24. 2. 2020

Přidali jsme nové kurzy Single Lady Dancing TM na jaro (březen/duben - květen).


Přejít na: Obsah | Menu | Patička