Přejít na: Obsah | Menu | Patička

Obecné informace o tanečních kurzech v českém prostředí

Taneční kurzy v českém pojetí jsou ve světě jedinečnou a ojedinělou událostí. Něco podobného mohou v omezené míře zažít mladí lidé pouze v Rakousku či Německu a na Slovensku. Tradice tanečních kurzů je u nás datována již do doby po vzniku české polky (cca r. 1830). V kurzech vyučují taneční mistři, mnozí z nich jsou sdruženi ve Svazu učitelů tance České republiky (viz www.sut.cz). Tento svaz (SUT) je organizace sdružující přední taneční mistry na území našeho státu (a má i několik členů ze Slovenska, Německa a Anglie). Založen byl původně již v r. 1895 jako „Klub tanečních mistrů Království českého". SUT je členem světové profesionální taneční organizace, World Dance Council (viz www.wdcdance.org). Členové SUT, vyučují ve svých tanečních školách, kulturních doměch a jiných sálech na celém území naší republiky. Některé taneční školy, kde SUT garantuje prvotřídní kvalitu a kde také školí i nové taneční pedagogy, obdržely i zvláštní certifikát SUT. Doporučujeme Vám před zápisem do tanečních kurzů hledět mimo jiné i na to zda vyučující je taneční mistr - člen SUT. Některé taneční školy členů SUT jsou též označeny logem Euro Dance Center - stejně jako přední taneční školy v celé Evropě sdružené u Social Dance Commitee WDC.
Klasické taneční kurzy pro mládež, kurzy pro děti, taneční pro dospělé, individuální hodiny, taneční večery, trénink tanečního sportu, nácviky předtančení (formací) a jiné a jiné. To je jen část z toho, co pro Vás každoročně připravují členové Svazu učitelů tance České republiky.

Společenský tanec je významným prvkem společenské zábavy. Umění pohybovat se s patřičnou lehkostí a obratností nejen na tanečním parketu, ale i ve společnosti je v současnosti nezbytnou výbavou každého úspěšného člověka. Ovládnutí tanečního umění není záležitostí na jeden večer, přesto se však nejedná o nijak složitou věc.

Společenský tanec v takové formě jakého známe dnes se dělí na dvě základní skupiny tanců, jimiž jsou tance standardní a tance latinskoamerické. Mezi tance standardní se řadí waltz, tango, slowfox a quickstep. Mimo to sem lze přiřadit i valčík, který je ale tancem kolovým. Do skupiny latinskoamerických tanců pak patří cha-cha-cha, rumba, samba, paso doble a také afroamerický jive (čti džajv). Tyto skupiny tanců jsou svým charakterem navzájem velice odlišné. Mají odlišnou historii, charakter hudby a především jiný způsob pohybu a úplně jiné výrazové prostředky.

Pokud se chcete naučit jednotlivé tance poslouchat, vnímat a především tancovat pak je nejlepší navštěvovat taneční kurzy v nějaké taneční škole. V Praze, ale nejen v ní, naleznete celou řadu tanečních škol, které Vás tancovat naučí s širokou nabídkou tanečních kurzů.

Klasické kurzy tance a společenské výchovy pro mládež

V tanečních pro mládež se naučíte nejen pohybovat se ve společnosti, ale především tančit všechny tance obvyklé na našem kontinentu a v prostředí českého společenského života, tedy waltz, valčík, slowfoxtrot, foxtrot, quickstep, tango, rumbu, cha-cha-cha, sambu, jive, rokenrol, blues, polku, mazurku, případně čardáš a jiné. V tanečních se probírají mj. i kapitoly ze společenské výchovy, které slouží k osvojení pravidel chování mezi lidmi, ve společnosti i na parketu. V pokračovacích či speciálních kurzech jsou dosavadní znalosti prohlubovány, probíraná látka slouží k rozvíjení pohybové kultury a tanečního umění.
Do pravidelných lekcí obvykle chodí i doprovod dívky, jak se dříve říkalo - garde, a ani u chlapce není tato možnost vyloučena.
K tanečním kurzům patří i společenská forma oblečení, u dívky většinou krátké společenské šaty a u mladého muže tmavý oblek s bílou košilí a motýlkem. Podmínka společenského oblečení platí i pro doprovázející osoby a hosty.

Taneční pro dospělé

Taneční kurzy pro dospělé jsou dnes, zvláště po tříleté mediální oblibě pořadu České televize "Stardance...když hvězdy tančí" velmi vyhledávanou součástí společenského života. Program v tanečních pro dospělé je zaměřen na dobrou orientaci v tanci a při společenském styku.

(c) Jiří Plamínek

Tento text je uvolněn pro použití ve sdělovacích prostředcích.


„Vedeme Vaše kroky!!”

Kontakty
+420 602 617 217

Novinky
11. 10. 2020

Informace k odloženým plesům z března tr.

5. 10. 2020

Od pondělí 5.října se výuka v tanečních kurzech přerušuje na dobu stanovenou vládními nařízeními. O lekce nepřijdete, začneme tančit jakmile to bude možné! Sledujte naše webové stránky (na úvodní stránce bude info). Opatrujte se a brzy na viděnou!

21. 9. 2020

Aktuální hygienická opatření pro taneční kurzy

19. 7. 2020

Přihlášky na letní víkendový pobyt ještě bereme, pokoje jsou již jen tzv.na vyžádání. Po přihlášení kontaktujeme nejdříve hotel, zda pro Vás bude mít ještě místo, teprve pak Vám potvrdíme účast.

Tančírna již běží každý pátek a nyní i středy v dalším studiu.


Přejít na: Obsah | Menu | Patička