Přejít na: Obsah | Menu | Patička

Řád tanečních kurzů TŠ Plamínek

Ať už v naší taneční škole navštěvujete v Praze kurzy společenských tanců pro mládež nebo taneční pro dospělé, je pro vás tento řád průvodcem, který Vám  usnadní první okamžiky výuky. Najdete v něm praktické informace o přihláškách, ale i o vhodném chování a oblečení.

1. Vaše přihláška do kurzů je závazná, ať už je v písemné, elektronické nebo v telefonické podobě. Odhlásit se můžete ještě před zahájením kurzů - stornovací poplatek ale je 30% z kurzovného. Zrušíte-li Vaši účast v kurzu, byť i z vážných důvodů, v jeho průběhu, nemůžeme Vám kurzovné vrátit. Obraťte se však, prosím, v každém případě na naši kancelář, kde se Vám pokusíme individuálně nabídnout alternativní řešení. Při akcích tanečních kurzů, jako jsou prodloužené, plesy a j. zaplacené vstupné není možné nijak vrátit, ani vstupenky vyměňovat.

2. Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas provozovateli Taneční školy Plamínek k tomu, aby Vaše údaje zpracoval a archivoval k interním potřebám. Tento souhlas udělujete na dobu neurčitou a můžete ho kdykoli odvolat, písemně na adrese školy. Taneční škola Plamínek osobní údaje klientů neposkytuje třetím stranám, ani za úplatu ani jinak. O detailech tohoto souhlasu v souvislosti s GDPR Vás podrobně informujeme.

2a. Naše lekce kurzů i akce příležitostně dokumentují námi pověření fotografové či kameramani. Fotografie či videa zachycující účastníky kurzů či akcí mohou být použité k propagačním účelům.

3. Hodiny, které nenavštívíte, Vám z kurzovného neodečteme. Nicméně v případě, že je to možné, Vám můžeme nabídnut náhradní termín lekce ve stejném běhu kurzů.

4. Vyhrazujeme si v nutných a výjimečných případech změnit rozvrh - tedy místo, den a čas taneční lekce.

5. Průkazku, která je nepřenosná, Vám vydáme na první hodině po předložení dokladu o zaplacení. Průkazku předkládáte na každé lekci – opravňuje Vás ke vstupu, a my do ní zaznamenáváme Vaši účast. V případě ztráty si musíte zažádat o vystavení duplikátu na pokladně nebo v kanceláři školy. Cena duplikátu je 100 Kč.

6. Účastníci tanečních pro mládež nemohou odcházet v průběhu výuky. Pokud je z jakéhokoliv důvodu předčasný odchod nutný, prosíme rodiče o krátké písemné sdělení, na kterém není třeba uvádět důvod. Uveďte ale prosím své tel.číslo. (Děkujeme.)

7. Doprovod v kurzech pro mládež se musí prokázat při vstupu průkazkou (kterou obdrží dívky zdarma ke svému kurzu) nebo jednorázovou vstupenkou, kterou je možné zakoupit na místě v pokladně kurzu. Jako doprovod předpokládáme osobu ve věku rodičů žáka.

8. Každý účastník tanečního kurzu, i host, musí být na taneční lekce i akce vhodně oblečený. Nejste-li si výběrem oblečení jistí, tady jsou rady, jak vybrat vhodné oblečení do tanečních

9. Ve vhodném oblečení je třeba již dorazit. U sálů nejsou převlékárny a ani toalety nejsou vhodným místem pro převlékání.

10. Svrchního oblečení a zavazadla si odložte v šatně, která je k dispozici za obvyklý poplatek. Do sálů není vhodné vnášet kabáty, bundy a jakákoliv zavazadla s výjimkou dámské kabelky. Šatna pojme bez problémů Vaše svrchní oblečení a také boty na přezutí (pokud jsou např.v igelit.tašce. Na druhé straně žádáme zdvořile frekventanty i jejich hosty, aby z kapacitních důvodů šatny omezili velikost a množství batohů a dalších nadrozměrných zavazadel.

11. Jste-li účastníkem kurzu, jsou pro vás závazná nejen obecná společenská pravidla, ale i pokyny vyučujícího a jeho spolupracovníků. Opakované hrubé přestupky můžou být důvodem k vyloučení z kurzu,  bez nároku na náhradu kurzovného.

12. Fotografovat či pořizovat audio a videozáznamy v průběhu lekcí kurzů a akcí je možné jen se souhlasem vyučujícího.

13. Používat mobilní telefon v průběhu výuky není vhodné. Neobejdete-li se bez telefonu, zajistěte prosím, aby ostatní nerušilo jeho vyzvánění a jiné zvuky.

14. Žvýkačka není vhodným společenským doplňkem ani u frekventantů, ani u hostů.

15. Vyučujícího tanečního mistra je vhodné oslovovat „Mistře" - tato výsada je určena tanečním mistrům od nepaměti.

16. V tanečních sálech se nekouří. Jsou-li v přilehlých prostorech zřízeny místa vyhrazená pro kouření, netýká se to účastníků kurzů pro mládež, kterým se kouření nepovoluje ani se souhlasem rodičů.

17. U všech tanečních sálů je k dispozici občerstvení. Do sálů a přilehlých prostor tedy není možné přinášet jakékoliv vlastní nápoje nebo jídlo. Všichni účastníci kurzů pro mládež, bez ohledu na věk, mají konzumaci alkoholických nápojů zakázanou

18. V případě jakýchkoliv dotazů, které nebude možno uspokojivě zodpovědět přímo v kurzech, kontaktujte prosím telefonicky naši kancelář na číslech uvedených v průkazkách nebo v kategorii Kontakt.

19. Doporučení slovy „není vhodné" apod. obsažená v tomto řádu tanečních kurzů chápou účastníci kurzů a jejich hosté jako závazná.

20. Přihlášením do kurzů účastník stvrzuje, že se s tímto řádem tanečních kurzů seznámil a akceptuje jej.

Platí od: 21. září 2007, revize bodu č.2 k 25.5. 2018

Jiří Plamínek, v.r.

Máte dotaz, na který jste v řádu tanečních kurzů nenašli odpověď? Podívejte se na nejčastější dotazy týkající se kurzů pro mládež nebo na nejčastější dotazy týkající se kurzů pro dospělé. Nebo nám zavolejte – na telefonní číslo uvedené ve Vaší průkazce, případně na některý z telefonických kontaktů v kategorii Kontakt


„Vedeme Vaše kroky!!”

Kontakty
+420 602 617 217

Novinky
11. 10. 2020

Informace k odloženým plesům z března tr.

5. 10. 2020

Od pondělí 5.října se výuka v tanečních kurzech přerušuje na dobu stanovenou vládními nařízeními. O lekce nepřijdete, začneme tančit jakmile to bude možné! Sledujte naše webové stránky (na úvodní stránce bude info). Opatrujte se a brzy na viděnou!

21. 9. 2020

Aktuální hygienická opatření pro taneční kurzy

19. 7. 2020

Přihlášky na letní víkendový pobyt ještě bereme, pokoje jsou již jen tzv.na vyžádání. Po přihlášení kontaktujeme nejdříve hotel, zda pro Vás bude mít ještě místo, teprve pak Vám potvrdíme účast.

Tančírna již běží každý pátek a nyní i středy v dalším studiu.


Přejít na: Obsah | Menu | Patička