Přejít na: Obsah | Menu | Patička

Řád tanečních kurzů TŠ Plamínek

Ať už v naší taneční škole navštěvujete v Praze kurzy společenských tanců pro mládež nebo taneční pro dospělé, je pro vás tento řád průvodcem, který Vám usnadní první okamžiky výuky. Najdete v něm praktické informace o přihláškách, ale i o vhodném chování a oblečení. Jsou to také všeobecné obchodní podmínky.

1. Vaše přihláška do kurzů je závazná, ať už je v písemné, elektronické nebo v telefonické podobě. Po přihlášení obvykle požadujeme uhradit kurzovné do 12 dnů. Pokud chcete z nějakého důvodu umožnit splátky kurzovného,  nemějte problém nás kontaktovat, všechno jde vyřešit, pokud se na tom dohodneme.

Odhlásit se můžete ještě před zahájením kurzů pomocí formuláře na stornování účasti. Zaplacené kurzovné Vám budeme vracet po odečtení stornopoplatku. V kurzech pro dospělé je stornopoplatek 30% z kurzovného. V kurzech pro mládež je stornovací poplatek 30%, pokud se ale odhlásíte po 15. srpnu, tak 50%. U voucherů platí stornopodmínky stejně jako u kurzů na které jsou vystaveny. Pokud jsou vystaveny na částku, lze je vyčerpat za jakoukoliv službu po dobu platnosti.

Zrušíte-li Vaši účast v kterémkoliv kurzu v čase kratším než 7 dní přede dnem zahájení nebo po zahájení kurzu, byť i z vážných důvodů, nemůžeme Vám kurzovné již vrátit, stornopoplatek je v té chvíli 100%. Obraťte se však, prosím, v každém případě na naši kancelář, kde se Vám pokusíme individuálně nabídnout alternativní řešení.

Účastníkům kurzů poskytujeme různé množstevní slevy. Pokud jsme Vám takovou slevu poskytli a přestanete její podmínky splňovat, požádáme Vás o doplacení rozdílu do plné ceny.

1a. Při akcích tanečních kurzů, jako jsou prodloužené, plesy a j. zaplacené vstupné není možné nijak vrátit, ani vstupenky vyměňovat. V případě ztráty, zničení nebo odcizení vstupenky Vám nemůžeme poskytnout náhradní vstupenky ani jinou kompenzaci. To obdobně platí i o poukázkách na konzumaci na rautech a banketech a také na skupinové fotografie. 

2. Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas provozovateli Taneční školy Plamínek k tomu, aby Vaše údaje zpracoval a archivoval k interním potřebám. Tento souhlas udělujete na dobu neurčitou a můžete ho kdykoli odvolat, písemně na adrese školy. Taneční škola Plamínek osobní údaje klientů neposkytuje třetím stranám, ani za úplatu ani jinak. O detailech tohoto souhlasu v souvislosti s GDPR Vás podrobně informujeme.

2a. Naše lekce kurzů i akce příležitostně dokumentují námi pověření fotografové či kameramani. Fotografie či videa zachycující účastníky kurzů či akcí mohou být námi použité k propagačním účelům.

3. Hodiny, které nenavštívíte, Vám z kurzovného neodečteme. Nicméně v případě, že je to možné, Vám můžeme nabídnut náhradní termín lekce ve stejném běhu kurzů. Velmi Vás prosíme, na lekce choďte pouze v případě, že jste zcela zdrávi, bez příznaků jakýchkoliv respiračních či jinak přenosných onemocnění a bez zvýšené tělesné teploty. Viz také Hygienické podmínky pro konání kurzů.

4. Vyhrazujeme si v nutných a výjimečných případech změnit rozvrh - tedy místo, den a čas taneční lekce. Stejně tak i četnost lekcí v týdnu nebo jejich délku.

5. Průkazku, která je nepřenosná, Vám vydáme na první hodině po předložení dokladu o zaplacení. Průkazku předkládáte na každé lekci – opravňuje Vás ke vstupu, a my do ní zaznamenáváme Vaši účast. V případě ztráty si musíte zažádat o vystavení duplikátu na pokladně nebo v kanceláři školy. Cena duplikátu je 100 Kč.

6. Účastníci tanečních pro mládež nemohou odcházet v průběhu výuky. Pokud je z jakéhokoliv důvodu předčasný odchod nutný, prosíme rodiče o krátké písemné sdělení, na kterém není třeba uvádět důvod. Uveďte ale prosím své tel.číslo. (Děkujeme.)

7. Doprovod v kurzech pro mládež se musí prokázat při vstupu průkazkou (tzv. gardenkou) nebo jednorázovou vstupenkou, kterou je možné zakoupit na místě v pokladně kurzu. Jako doprovod předpokládáme osobu ve věku rodičů žáka.

8. Každý účastník tanečního kurzu a stejně tak i host, musí být na taneční lekce i na akci vhodně oblečený. Nejste-li si výběrem oblečení jistí, tady jsou rady, jak vybrat vhodné oblečení do tanečních. Pro hosty na akcích je základní informace o předepsaném oblečení uvedena již na vstupence.

9. Ve vhodném oblečení je třeba již dorazit. U sálů nejsou převlékárny a ani toalety nejsou vhodným místem pro převlékání.

10. Svrchní oblečení a zavazadla si odložíte v šatně, která je k dispozici za obvyklý poplatek. Do sálů není vhodné vnášet kabáty, bundy a jakákoliv zavazadla s výjimkou dámské kabelky. Šatna pojme bez problémů Vaše svrchní oblečení a také boty na přezutí (pokud jsou např.v igelitové tašce). Na druhé straně žádáme zdvořile frekventanty kurzů i jejich hosty, aby z kapacitních důvodů šatny omezili velikost a množství batohů a dalších nadrozměrných zavazadel. Ty mohou být zvlášť zpoplatněny.

11. Jste-li účastníkem kurzu, jsou pro vás závazná nejen obecná společenská pravidla, ale i pokyny vyučujícího a jeho spolupracovníků. Opakované hrubé přestupky můžou být důvodem k vyloučení z kurzu,  bez nároku na náhradu kurzovného.

12. Fotografovat či pořizovat audio a videozáznamy v průběhu lekcí kurzů a akcí je možné jen s předchozím souhlasem vyučujícího.

13. Používat mobilní telefon v průběhu výuky není vhodné. Neobejdete-li se bez telefonu, zajistěte prosím, aby ostatní nerušilo jeho vyzvánění a jiné zvuky.

14. Žvýkačka není vhodným společenským doplňkem ani u frekventantů, ani u hostů.

15. Vyučujícího tanečního mistra je vhodné oslovovat „Mistře" - tato výsada je určena tanečním mistrům od nepaměti.

16. V tanečních sálech se nekouří. Jsou-li v přilehlých prostorech zřízeny místa vyhrazená pro kouření, netýká se to účastníků kurzů pro mládež, kterým se kouření nepovoluje ani se souhlasem rodičů.

17. U všech tanečních sálů je k dispozici občerstvení. Do sálů a přilehlých prostor tedy nepřinášejte jakékoliv vlastní nápoje nebo jídlo. Všichni účastníci kurzů pro mládež, bez ohledu na věk, mají konzumaci alkoholických nápojů zakázanou

18. V případě jakýchkoliv dotazů, které nebude možno uspokojivě zodpovědět přímo v kurzech, kontaktujte prosím telefonicky naši kancelář na číslech uvedených v průkazkách nebo v kategorii Kontakt.

19. Doporučení slovy „není vhodné" apod. obsažená v tomto řádu tanečních kurzů chápou účastníci kurzů a jejich hosté jako závazná.

20. Přihlášením do kurzů účastník stvrzuje, že se s tímto řádem tanečních kurzů seznámil a akceptuje jej. Stejně tak host akceptuje tento řád tanečních kurzů zakoupením nebo převzetím vstupenky na akci.

Platí od: 21. září 2007, revize bodu č.2 k 25.5. 2018, revize bodu č. 1 a 3 k 10.9.2020.

Jiří Plamínek, v.r.

Máte dotaz, na který jste v řádu tanečních kurzů nenašli odpověď? Podívejte se na nejčastější dotazy týkající se kurzů pro mládež nebo na nejčastější dotazy týkající se kurzů pro dospělé. Nebo nám zavolejte – na telefonní číslo uvedené ve Vaší průkazce, případně na některý z telefonických kontaktů v kategorii Kontakt


„Vedeme Vaše kroky!!”

Kontakty
+420 602 617 217

Novinky
2. 9. 2023

Pro naše příznivkyně máme další skvělý relaxační pobyt na Konopišti s programem Single Lady Dancing TM v termínu 17.-19.11.23

18. 5. 2023

Spouštíme zápis na srpnový víkend pro páry i SLD v Parkhotelu Plzeň

14. 3. 2023

Úžasný relaxační víkend pro naše klientky kurzů Single Lady Dancing TM (a nejen pro ně) jsme připravili na 9.-11.června 23. Zatančíte si s Lenkou!

23. 1. 2023

Tančírna pátky 20-23h v Mramorovém sále Lucerny. Zatím 27.1.-24.3.2023.


Přejít na: Obsah | Menu | Patička