Přejít na: Obsah | Menu | Patička

Informace o zpracování Vašich osobních údajů s účinností od 25.5.2018

Které Vaše údaje zpracováváme

Zpracováváme údaje, které jste nám sdělili přihláškou, tedy: jméno, příjmení, adresa, rok narození,  pohlaví, telefon, email, kontaktní údaje rodiče (u mládeže) nebo kontaktní údaje na druhého z páru (u dospělých), informace o studiu, fakturační a transakční údaje (tj. zejména o fakturačních podmínkách, přijatých platbách, příp. zvláštních ujednáních apod.), údaj o případné zdravotní nezpůsobilosti absolvovat lekce (v případě storna), informace ze vzájemné komunikace (informace z e-mailů, telefonických rozhovorů, kontaktních formulářů).

Součástí shromažďovaných osobních údajů může být i případný záznam o Vaší docházce a stejně tak fotografický záznam v běžné dokumentační kvalitě pořízený v prostorách konání kurzů a akcí.

Proč Vaše údaje zpracováváme

Vaše údaje zpracováváme, abychom zajistili řádné uzavření, a také plnění, našich vzájemných smluvních závazků ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Osobní údaje zpracováváme po dobu jednání o uzavření smlouvy k našim službám, po dobu trvání smluvního vztahu a následně ještě po dobu 3 let od skončení příslušné služby. To, že nám údaje poskytnete, je nutné k uzavření smlouvy, bez toho to nejde.

Vaše údaje zpracováváme také pro plnění našich zákonných povinností ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení. Tím jsou myšleny např. účetní, daňové a archivační povinnosti, poskytnutí ev. součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod. Tyto osobní údaje budou zpracovány vždy po zákonem stanovenou dobu.  Dále jsou údaje zpracovávány v rámci hájení našich oprávněných zájmů - např. pro účinnou obhajobu v případě ev. sporu, i když ho nepředpokládáme. V tom případě se doba uchovávání prodlužuje o dobu, po kterou je případný spor veden. Naším oprávněným zájmem je také zasílání obchodních sdělení v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení. Jedná se o dobu, po kterou Vám poskytujeme službu a následně ještě po dobu 3 let.

V rámci ochrany našich práv dochází rovněž ke zpracování osobních údajů prostřednictvím obrazového záznamu kamerového systému v prostorách, které využíváme pro poskytnutí služeb. Osobní údaje v rozsahu těchto záznamů budou v případě mimořádných událostí zpřístupněny orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům pro vedení přestupkového řízení a podobně. Tyto záznamy jsou zpravidla ukládány ne déle než 1 měsíc.

Komu můžeme Vaše osobní údaje předat

Vaše osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, zejména finančním úřadům, soudům, orgánům činným v trestním řízení apod. Dále mohou být předány pro plnění smlouvy našim subdodavatelům a zpracovatelům, jako jsou např.: provozovatelé poštovních a kurýrních služeb, účetní a právní kanceláře, grafická studia, lektoři a další personál kurzů. Předání osobních údajů bude vždy v souladu se zásadou minimalizace a pouze za konkrétním vyjádřeným účelem.

Tak jako dříve, ani nyní Vaše osobní údaje zásadně nikdy nepředáváme dalším subjektům za účelem jejich využití v reklamě či marketingu třetích stran.

Osobní údaje také zásadně nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

Snažíme se předejít jakémukoliv neoprávněnému užití osobních údajů. Pevně věříme, že údaje o druhé osobě v tanečním páru nám předáváte pro společnou účast v páru či pro účast mladistvých a řádnou související komunikací s druhým z tanečního páru či s rodiči nevznikne žádný problém.

Co od nás v této souvislosti můžete požadovat

Můžete na nás požadovat informaci, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoliv a pokud ano, jaké údaje evidujeme. Můžete požadovat opravu nebo výmaz, omezení zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování). Tato práva můžete uplatnit zasláním žádosti na adresu gdpr@plaminek.cz nebo písemně na korespondenční adresu Národní 10, 110 00 Praha 1. Vaši žádost vyřídíme do 30 dnů, pokud to nebude z nějakého důvodu reálné, pak Vás ale v tomto termínu budeme kontaktovat.


„Vedeme Vaše kroky!!”

Kontakty
+420 602 617 217

Novinky
19. 7. 2020

Přihlášky na letní víkendový pobyt ještě bereme, pokoje jsou již jen tzv.na vyžádání. Po přihlášení kontaktujeme nejdříve hotel, zda pro Vás bude mít ještě místo, teprve pak Vám potvrdíme účast.

Tančírna již běží každý pátek a nyní i středy v dalším studiu.

8. 6. 2020

Červnové extra kurzy pro dospělé a Single Lady Dancing.

Páry: 3 lekce jen latina nebo 4 lekce standard a latina. Single Lady Dancing:  3 nebo 4 lekce dle výběru.

Tančírna: restart neděle 28.6. v Lucerně a pak dále pátky 18-23h.

11. 5. 2020

S postupným uvolňováním nouzového stavu plánujeme postupně všechny lekce kurzů, které nemohly proběhnout. Klienty tento týden informujeme osobně mailem. Plesy jsou přesunuty na podzim, parník je zrušen (viz akce).

12. 3. 2020

V souvislosti s opatřením Vlády ČR odkládáme počínaje 12.3.2020 15:37h VŠECHNY lekce kurzů na dobu, kdy to bude možné, o čemž Vás budeme informovat i zde (lekce Vám nepropadnou, stanovíme náhradní termíny). Tančírna v pátek a v sobotu má přerušený provoz. Plánovaný Jarní ples a Březnový ples budou v náhradním termínu, informace zde bude také. Jarní kurzy začínající konc. března / zač. dubna odkládáme na později, termín zveřejníme, jak jen to bude možné (odhad 2. polovina dubna).

Dámy a pánové, buďte zdrávi, opatrujte se. Myslíme na Vás. J. Plamínek a kolektiv TŠ


Přejít na: Obsah | Menu | Patička