Doporučení

TS

Po zkušenostech z předchozích sezón a ač se nedomníváme, že budou nastávat nějaká omezení, z opatrnosti chceme být připraveni i na tuto eventualitu. Chtěli bychom, stejně jako Vy, dokončit taneční v plánovaném termínu. Většinou předchozích omezení byla postižena jako první zájmová činnost. Na druhou stranu náhled státu na sport – byť rekreační – byl výrazně méně omezující.

Tanec lze pojímat z různých úhlů pohledu a i přes vzdělávací cyklus se zde jedná o sportovní výkon v oblasti rekreačního sportu. Nabízí se tedy řešení. Nejsnažší možností, jak tančit dál i při případných omezeních, je registrace do sportovního klubu, čímž se stanete u nás evidovaným sportovcem.Plyne z toho výhoda, že amatérská sportovní příprava by pokračovala i při omezení zájmové činnosti. V žádném případě Vás to nezavazuje k žádným povinnostem, k žádné platbě nyní ani později, registrace je zcela zdarma. Potřebujeme pouze vyplnit příjmení, jméno a rodné číslo, což jsou údaje, které požaduje stát podle zák.č. 115/2001Sb. Tyto údaje nepoužijeme k ničemu jinému. Budeme Vás registrovat v našem tanečním klubu a jeho prostřednictvím evidovat ve sportovní organizaci Svaz učitelů tance ČR (IČO 444944) a Český taneční svaz (IČO 2705520).

Evidence sportovce

(odkaz vás z našich stránek přesměruje na formulář)