Pokyny pro stornování přihlášky

e-nástěnka 9

Pokyny pro stornování přihlášky

Vážení klienti,

pokud jste se přihlásili do kurzu a nyní potřebujete svoji přihlášku stornovat, vyplňte prosím následující formulář: formulář storno přihlášky

Po vyplnění jej odevzdejte prosím v úředních hodinách v kanceláři taneční školy nebo zašlete poštou na adresu uvedenou v záhlaví formuláře.

Máte-li již uhrazené kurzovné, vyplněný formulář slouží jako podklad pro vrácení platby.

Přečtěte si prosím znovu Řád tanečních kurzů, tedy všeobecné obchodní podmínky pro naše kurzy.

Pokud Váš kurz již probíhá, kurzovné vrátit nelze. Pouze pokud jsme se na tom s Vámi domluvili osobně, pak ve výjimečných případech a po předložení lékařského potvrzení, může být vrácena poměrná část kurzovného za nenavštívené lekce, sníženého o administrativní náklady. Pro výpočet poměrné části je rozhodující datum doručení tohoto formuláře TŠ Plamínek.

formulář Lékařské potvrzení o zdravotní nezpůsobilosti