Naše doporučení

MA

Po zkušenostech z předchozích sezón s covidem a ač se nedomníváme, že by znovu přišla krize a budou nastávat nějaká omezení, z opatrnosti chceme být připraveni i na tuto eventualitu, abychom taneční dokončili v plánovaném termínu. Většinou předchozích omezení byla postižena jako první zájmová činnost. Na druhou stranu náhled státu na sport (byť rekreační) byl výrazně méně omezující. Tanec lze pojímat z různých úhlů pohledu a i přes vzdělávací cyklus se zde jedná o sportovní výkon v oblasti rekreačního sportu. Nabízí se tedy řešení. Nejsnažší možností, jak tančit dál i při případných omezeních, je registrace do sportovního klubu, čímž se stanete u nás evidovaným sportovcem. Plyne z toho výhoda, že amatérská sportovní příprava by pokračovala i při omezení zájmové činnosti. V žádném případě Vás to nezavazuje k žádným povinnostem, k žádné platbě nyní ani později, registrace je zcela zdarma. Potřebujeme pouze vyplnit příjmení, jméno a rodné číslo, což jsou údaje, které požaduje stát podle zák.č. 115/2001Sb. Tyto údaje nepoužijeme k ničemu jinému. Budeme Vás registrovat v našem tanečním klubu Madat TŠ Plamínek a jeho prostřednictvím evidovat ve sportovní organizaci Svaz učitelů tance ČR (IČO 444944) a Český taneční svaz (IČO 2705520).

Evidence sportovce

(odkaz vás přesměruje z našich stránek na formulář)