Akce

Pro naše žáky v tanečních kurzech pro mládež i pro dospělé, stejně tak i pro další zájemce, pořádáme mnohé plesy, prodloužené a jiné akce. Zde si můžete objednat vstupenky, pokud nejste našimi žáky – pro naše stávající klienty jsou k dispozici pokladny přímo v kurzech. V každém případě se na Vás budeme těšit!

“Vedeme Vaše kroky” již od roku 1990.

Plánované akce

Žádné akce nebyly vypsány.

Poznámky k akcím

Podzimní prodloužená pro mládež

Prodloužená není otevřena pro veřejnost, pouze pro hosty frekventantů kurzů pro mládež.
Předprodej od 1.10.24 od 9h. Zlevněné vstupenky pro naše stávající žáky zakoupíte pouze ve svém kurzu pro mládež.

Vánoční ples pro mládež

Tradiční vánoční ples v Lucerně je určen i pro veřejnost, zejména pro bývalé žáky. Sál se pro hosty otevírá v 18:15h, začátek v 19h. Sraz pro letošní frekventanty tanečních kurzů je skutečně v 16:55 ve Velkém sále, již ve večerním oblečení.
Předprodej od 1.11.24 od 9h. Zlevněné vstupenky pro naše stávající žáky zakoupíte pouze ve svém kurzu pro mládež.

Jarní repre ples Taneční školy Plamínek

Jarní reprezentační ples je otevřen pro veřejnost. Zlevněné vstupenky pro naše stávající žáky zakoupíte pouze ve svém kurzu pro mládež. Sál se pro všechny otevírá v 18:15h, začátek v 19h.
Předprodej od 2.1.25 od 9h. Zlevněné vstupenky pro naše stávající žáky zakoupíte pouze ve svém kurzu pro mládež.

Nejdříve si prosím prohlédněte plánek sálu, pak si přímo vyberte konkrétní vstupenky, které jsou k dispozici. Stoly jsou očíslovány, větší sály mají různé sekce (přízemí, balkón a pod). Jednotlivá místa u stolu nejsou nikdy číslována! Po výběru vstupenek konkrétních vstupenek do košíku v dalším kroku zaplatíte. Vstupenky následně obdržíte mailem obvykle následující pracovní den (po té co se zaktualizují platby v systému). Pokud by nastal jakýkoliv problém,  piste prosím s číslem objednávky na e-mail vstupenky zavináč plaminek tečka cz.

Lucerna Velký sál (VS)

Asi nejsložitějším sálem pro výběr vstupenek je Velký sál Lucerny. Ve třech patrech – přízemí, 1.balkón a 2.balkón, jsou stoly vlevo a vpravo (při pohledu na jeviště) a mimo to nižší čísla stolů v I.pořadí (u zábradlí), vyšší čísla stolů v II.pořadí (tedy u stěny sálu). Mimoto jsou na prvním balkónu různě velké lóže a na 2.balkónu pět stolů na galerii na jevištěm.

Pokud se jedná o prodlouženou či ples, tak platí dress code: black tie optional. Tedy pro muže smoking s motýlkem či tmavý oblek s kravatou, u dámy šaty dlouhé, koktailové či tzv. krátké černé. U žáku v kurzech pro mládež berou dívky na sebe krátké šaty na prodlouženou a na ples nejlépe dlouhé (či koktailové či i krátké), pánové pak tmavý oblek s bílou košilí a motýlkem. U všech platí podmínka vhodného obutí na parket, tedy nikoli kozačky… Detatily jsou popsány na stránce, která se věnuje vhodnému oblečení, dokonce i vázání kravat a motýlků.

Podmínky nákupu

Zaplacené vstupné ani případný servisní poplatek není možné nijak vrátit, ani vstupenky vyměňovat. V případě ztráty, zničení, odcizení či zneužití vstupenky třetí osobou Vám nemůžeme poskytnout náhradní vstupenky ani jinou kompenzaci.
Své vstupenky proto chraňte před kopírováním, protože vstup bude umožněn pouze osobě, která se prokáže elektronickým dokladem – vstupenkou – jako první. Odpovídáte tedy sami za její zneužití jinou osobou.
V případě, že pořadatel akci zruší, poskytneme Vám náhradu v plné výši zaplaceného vstupného.
Vstup na akci může být odepřen osobám nerespektujícím požadované oblečení (dress code) pro akci, osobám pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, jakož i osobám nerespektujícím požadavky a pokyny pořadatele. I v těchto případech se zaplacené vstupné nevrací.
Tyto podmínky jsou zavazující pro každou osobu, které vstupenku zakoupí či jinak obdrží od třetí osoby.