Obecné informace o tanečních kurzech v českém prostředí

Taneční kurzy v českém pojetí jsou ve světě jedinečnou a ojedinělou událostí. Něco podobného mohou v omezené míře zažít mladí lidé pouze v Rakousku či Německu a na Slovensku. Tradice tanečních kurzů je u nás datována již do doby po vzniku české polky (cca r. 1830). V kurzech vyučují taneční mistři, mnozí z nich jsou sdruženi ve Svazu učitelů tance České republiky (viz www.sut.cz). Tento svaz (SUT) je organizace sdružující přední taneční mistry na území našeho státu (a má i několik členů ze Slovenska, Německa a Anglie). Založen byl původně již v r. 1895 jako „Klub tanečních mistrů Království českého”. SUT je členem světové profesionální taneční organizace, World Dance Council (viz www.wdcdance.org). Členové SUT, vyučují ve svých tanečních školách, kulturních doměch a jiných sálech na celém území naší republiky. Některé taneční školy, kde SUT garantuje prvotřídní kvalitu a kde také školí i nové taneční pedagogy, obdržely i zvláštní certifikát SUT. Doporučujeme Vám před zápisem do tanečních kurzů hledět mimo jiné i na to zda vyučující je taneční mistr – člen SUT. Některé taneční školy členů SUT jsou též označeny logem Euro Dance Center – stejně jako přední taneční školy v celé Evropě sdružené u Social Dance Commitee WDC.
Klasické taneční kurzy pro mládež, kurzy pro děti, taneční pro dospělé, individuální hodiny, taneční večery, trénink tanečního sportu, nácviky předtančení (formací) a jiné a jiné. To je jen část z toho, co pro Vás každoročně připravují členové Svazu učitelů tance České republiky.

Společenský tanec je významným prvkem společenské zábavy. Umění pohybovat se s patřičnou lehkostí a obratností nejen na tanečním parketu, ale i ve společnosti je v současnosti nezbytnou výbavou každého úspěšného člověka. Ovládnutí tanečního umění není záležitostí na jeden večer, přesto se však nejedná o nijak složitou věc.

Společenský tanec v takové formě jakého známe dnes se dělí na dvě základní skupiny tanců, jimiž jsou tance standardní a tance latinskoamerické. Mezi tance standardní se řadí waltz, tango, slowfox a quickstep. Mimo to sem lze přiřadit i valčík, který je ale tancem kolovým. Do skupiny latinskoamerických tanců pak patří cha-cha-cha, rumba, samba, paso doble a také afroamerický jive (čti džajv). Tyto skupiny tanců jsou svým charakterem navzájem velice odlišné. Mají odlišnou historii, charakter hudby a především jiný způsob pohybu a úplně jiné výrazové prostředky.

Pokud se chcete naučit jednotlivé tance poslouchat, vnímat a především tancovat pak je nejlepší navštěvovat taneční kurzy v nějaké taneční škole. V Praze, ale nejen v ní, naleznete celou řadu tanečních škol, které Vás tancovat naučí s širokou nabídkou tanečních kurzů.

Klasické kurzy tance a společenské výchovy pro mládež

V tanečních pro mládež se naučíte nejen pohybovat se ve společnosti, ale především tančit všechny tance obvyklé na našem kontinentu a v prostředí českého společenského života, tedy waltz, valčík, slowfoxtrot, foxtrot, quickstep, tango, rumbu, cha-cha-cha, sambu, jive, rokenrol, blues, polku, mazurku, případně čardáš a jiné. V tanečních se probírají mj. i kapitoly ze společenské výchovy, které slouží k osvojení pravidel chování mezi lidmi, ve společnosti i na parketu. V pokračovacích či speciálních kurzech jsou dosavadní znalosti prohlubovány, probíraná látka slouží k rozvíjení pohybové kultury a tanečního umění.
Do pravidelných lekcí obvykle chodí i doprovod dívky, jak se dříve říkalo – garde, a ani u chlapce není tato možnost vyloučena.
K tanečním kurzům patří i společenská forma oblečení, u dívky většinou krátké společenské šaty a u mladého muže tmavý oblek s bílou košilí a motýlkem. Podmínka společenského oblečení platí i pro doprovázející osoby a hosty.

Taneční pro dospělé

Taneční kurzy pro dospělé jsou dnes, zvláště po tříleté mediální oblibě pořadu České televize “Stardance…když hvězdy tančí” velmi vyhledávanou součástí společenského života. Program v tanečních pro dospělé je zaměřen na dobrou orientaci v tanci a při společenském styku.

(c) Jiří Plamínek

Tento text je uvolněn pro použití ve sdělovacích prostředcích.