TECHNIKA LATINSKO-AMERICKÝCH TANCŮ


Hmotnost0,36 kg
Rozměry23 × 16 × 1,5 cm
Autor:

Ing. Zdeněk Landsfeld, Jiří Plamínek

570 

Úplné popisy LAT v principech podle Waltera Lairda. Příručka pro všechny trenéry a taneční mistry. Zahrnuje rumbu, sambu, cha-cha-cha, paso doble a jive. Literatura pro přípravu na profesionální zkoušky u Svazu učitelů tance a pro trenérská studia. Rozsah cca 240 stran vč. obrazové přílohy (základní postavení), texty česky, názvy i v angličtině. K dispozici je i DVD s vyobrazením.

Pokud se rozhodujete, zda je pro Vás účelnější knížka Technika STT / Technika LAT nebo Taneční v kapse:

V publikaci “Taneční v kapse” jsou popisy základních figur a variací ve všech běžných tancích. Vyhovuje pro taneční pro mládež i dospělé (cca do úrovně “pokročilí” včetně).

Oproti tomu “Technika STT” a “Technika LAT” jsou skripta vhodná pro taneční mistry, učitele tance, trenéry a porotce tanečního sportu a studenty trenérských kurzů. Zahrnuje i informace, které běžný, “rekreační” tanečník téměř nepoužije.

Pro srovnání zde uvádíme popis kroků pána waltzové Spinové otáčky vpravo. Všechny použité zkratky jsou samozřejmě v jednotlivých publikacích objasněny.

Taneční v kapse: Spinová otáčka vpravo

PÁN (Začíná šikmo ke stěně)

Číslo krokuPopis krokuRytmizace
1.-3.Jako první tři kroky Otáčky vpravo, konec zády do směru tance1, 2, 3
4.Ln vzad, tělo se točí silně vpravo, Pn držet v točení stále vpředu před Ln. Nyní čelem do směru tance1
5.Pn protáhnout krok vpřed, stále točit doprava2
6.Pokračovat v točení vpravo, krok Ln stranou a mírně vzad, nyní zády šikmo ke středu3
7.Pn vzad, tělo se točí doleva1
8.Ln stranou, stále točit doleva2
9.Pn přisunout k Ln, nyní čelem šikmo na stěnu3

 

Technika standardních tanců: Spinová otáčka vpravo (Natural Spin Turn)

PÁN

č.krokupostavení chodidelnášlapsměrovánível.točenízdvih a sníženíP.S.R.
1.Pn vpředpa,špčelem ŠKZzač.točit do Pzač.zdvihu nak 111
2.Ln stranoušpzády ŠDS1/4 mezi 1 a 2pokr.ve zdvihu na 2 a 3P2
3.Pn k Lnšp,pazády SMT1/8 mezi 2 a 3snížit nak 3P3
4.Ln vzadšpzády SMT1/2 do P na 4 (pivota)41
5.Pn vpřed v PRBPpa,špčelem SMTpokr. v toč do Pzdvih nak 552
6.Ln stranou a mírně vzadšp,pazády ŠDS3/8 mezi 5 a 6nahoře, snížit nak 63

 

Pozn.: Zajímavý je tzv. „terciální nášlap” v kroku 4. Točí se na špičce, ale pata je během otáčení v dotyku s parketem nebo alespoň se lehce parketu dotkne.

Pozn.: Povšimněte si že kroky 1-3 jsou totožné s 1-3 Otáčky vpravo.

Pozn.: Když se Spinová otáčka tančí v rohu (nebo se nedotočí podél stěny sálu) velikost točení je 3/8 na pivotu a 1/4 mezi 5 a 6.

Předchází: Uzavřená změna Ln (LF Closed Change); Korta vlevo (Reverse Corté); Změna mimo (Outside Change); Otáčka vpravo tančená blízko rohu a zakončená ŠKZ nového SMT; Synkopovaná přeměna (Syncopated Chassé) po Zášvihu (Whisk); Spina mimo (Outside Spin); Telemark; Točené křížení (Turning Lock); Tkáň z PP (Weawe from PP).

Následuje: Korta vlevo (Reverse Corté); 4-6 Otáčky vlevo, konec čelem ŠKZ nebo do SMT, když má následovat Dvojspina vlevo (Double Reverse Spin); Jestliže se Spina nedotočí, tančíme 4-6 Otáčky vlevo (Reverse Turn), konec čelem ŠDS a pokračujeme jakoukoliv figurou vlevo nebo Postupovou přeměnou do P (Progressive Chassé to R); Dobré a moderní zakončení je Rychlá pivota vlevo (Reverse Pivot) /Vkluzná pivota/ (Slip Pivot) počítaná “&” a následovaná Dvojspinou vlevo (Double Reverse Spin). Točené křížení (Turning Lock).