Taneční program v našich kurzech pro mládež a pro dospělé

Taneční program v našich kurzech pro mládež a pro dospělé

S jakými tanci se v Taneční škole Plamínek seznámíte?

Jaké se naučíte v základních tanečních a které učíme „až“ ve speciálkách? Naši taneční mistři vyučují standardní tance (charakteristické uzavřeným párovým držením), tance latinskoamerické (temperamentní a rytmicky přesné) a ostatní obvyklé tance.

 • V základních tanečních pro mládež ( i v kurzech pro dospělé) učíme základy všech tanců s výjimkou čardáše, charlestonu, twistu, rokenrolu, salsy a slowfoxtrotu. Tedy foxtrot, waltz, tango, blues, rumba square, cha cha cha, samba, jive, polka, mazurka savojanka.
 • Ve speciálkách a experimentálkách prohlubujeme znalosti, pilujeme složitější figury a přidáváme i některé z tanců zmíněných výše.

V tanečních obvykle začínáme výukou foxtrotu či waltzu, které jsou nejjednoduššími tanci. Naopak nejnáročnější tanec je slowfoxtrot a v tanečních pro mládež patří k nejsložitějším tancům i valčík. I proto, že se tančí v rychlém tempu – stejně jako polka, cha cha nebo quickstep. Nejpomalejší tempo z  našeho reprtoáru je naopak typické pro tanec blues, foxtrot a rumbu. Největší popularitě se v tanečních těší cha cha, za jeden z nejstarších tanců můžeme označit českou polku a za nejmladší potom pravděpodobně rokenrol a twist.

Standardní tance

Uzavřené párové držení, frak, dlouhé krásné šaty taneční partnerky. A také romantičnost a citové prožívání hudby a pohybu – to jsou standardní tance. A patří mezi ně:

 Waltz

 • Historie: Současná verze vznikla na počátku 20. století v Anglii z amerického tance boston a waltz.
 • Tempo: 29 – 30 taktů za minutu, tj. o dvakrát pomalejší než valčík.

Waltz je tanec v tříčtvrťovém taktu s důraznou první dobou. Řadíme ho mezi takzvané švihové tance. Základním pohybem jsou takzvané uzavřené změny (Closed Changes), pro které v tanečních kurzech používáme termín „trojkrok“. Jde o pohyb v pravoúhlém trojúhelníku.

Foxtrot

 • Historie: Foxtrot – střední foxtrotové tempo je typické pro období cca první republiky u nás.
 • Tempo: 40 až 45 taktů za minutu.

Poměrně jednoduchý tanec v základech, proto se vyučuje poměrně záhy. Slouží pro všechna tempa foxtrotů od slowfoxtrotu až po quckstep a zpočátku i pro tango. Hudební předloha je čtyřčtvrťová s důrazem na první a třetí dobu.

Slowfoxtrot

 • Historie: Tanec vznikl pravděpodobně ve Spojených státech, první zmínka v Evropě se datuje do roku 1913.
 • Tempo: 27 až 30 taktů za minutu.

Nejnáročnější tanec vůbec, byť s velmi jednoduchým tanečním schématem – jde o pérový krok a trojkrok, šest kroků v rytmu slow, quick, quick, slow, quick, quick. Nášlapy pro pána jsou pata, špička, špička, pata, pata, špička. Ve třetím kroku navíc tančí mimo dámu. Hudební předloha je čtyřčtvrťová s důrazem na první a třetí dobu. Anglický styl ve své nejryzejší podobě.

Quickstep

 • Historie: Quickstep vznikl v roce 1924.
 • Tempo: 50 až 52 taktů za minutu.

Nejrychlejší forma foxtrotu, která vznikla na mistrovství hvězd ve 20. letech 20. století. V něm zvítězil Frank Ford s nově vymyšleným plochým quickstepem, který se sice v základu rychlému foxtrotu neboli quickstepu, tak jak měl být tehdy chápán, nepodobal, avšak jeho variace snesly porovnání s variacemi dnešního quickstepu. V roce 1930 vznikla řada dalších figur a variací vlivem swingu a synkop. Dnešní podobě quickstepu se také někdy právem říká, že je vrcholnou formou foxtrotu. Hudba je ve 4/4 taktu a základním pohybem jsou čtvrtotáčky, které se tančí v točení doprava a doleva.

Tango

 • Historie: Tango vzniklo na území dnešní Argentiny a Uruguaye.
 • Tempo: 32 až 33 taktů za minutu.

Standardní tanec z Latinské Ameriky, odkud se rozšířil do dalších částí světa, včetně Anglie, kde si ho místní upravili do dnešní podoby. Tango je dynamický tanec s hudbou v 2/4 i 4/4 taktu. Základním pohybem je chůze, nicméně v tanečních kurzech používáme nejdříve foxtrotové čtvrtotáčky, až později skutečně tango – tedy dva kroky chůze a úkrok do promenádního postavení následovaný uzavřenou promenádou.

Valčík

 • Historie: Divadelní premiéru měl valčík v roce 1787 v opeře Una cosa rara Vincenta Martina.
 • Tempo: 58 až 60 taktů za minutu, tedy až 180 kroků za minutu

Valčík je kolový tanec v 3/4 taktu, důraz je kladen na první dobu. Nepatří přímo mezi standardní tance. Jde také o první tanec, který se tančil v těsném uzavřeném standardním držení. Vznikl v Alpách, kde se vyvinul z lidových německých a rakouských tanců (deutscher, ländler). Obdobou předchůdců valčíku byla u nás například Sousedská. Asi nejznámější valčíkové skladby složili otec a syn Straussové a Josef Lanner.

Latinskoamerické tance

Uvolněnější držení, uvolněnější pohyby i oblečení. A pak rytmická přesnost a temperament – taková je nejzákladnější charakteristika latinskoamerických tanců. Patří mezi ně:

Cha cha

 • Historie: Cha cha poprvé zazněla v havanské kavárně Prado di Neptune v roce 1953.
 • Tempo: 30 až 32 taktu za minutu.

Pro tanec cha cha je typická dělená čtvrtá doba. A tanečníci tvrdí, že její matkou byla kubánská rumba a otcem jazz. V našich tanečních kurzech jde o nejpopulárnější tanec – postavený na „ča-ča-ča přeměně“, jež se tančí na čtvrtou a první dobu.

Jive

 • Historie: Jive je afroamerického původu a jeho první standardizovaný opis vydal v roce 1944 Victor Silvester.
 • Tempo: 36 až 44 taktů za minutu.

Jive (čteme džajv) je řazený, i přes svůj původ, mezi latinskoamerické tance. Je to rytmický swingový tanec, který vychází z jitterburgu a v mnohém je ovlivněn rokenrolem, boogie-woogie a černošskými tanci. Tančí se na hudbu ve 4/4 taktu.

Paso doble

 • Historie: První zmínky o paso doble se objevují okolo roku 1918, popularitu získalo v první polovině 20. let. V překladu znamená „dvojí krok“, přeneseně tedy „pochod“.
 • Tempo: 60 taktů za minutu.

Podoba paso doble vychází ze španělských lidových tanců a z pohybů toreadora, který vítězí nad býkem. I přes španělský původ ho standardizovali učitelé tance ve Francii. Po druhé světové válce se paso doble zařadilo mezi soutěžní tance. V naších zeměpisných šířkách se tento tanec ale nikdy výrazně neujal  a ve společnosti se netančí. Hudba pro paso doble je ve 2/4 taktu.

Samba

 • Historie: V Evropě se samba poprvé objevila v první polovině 20.let, konkrétně mezi lety 1923 až 1924
 • Tempo: 48 až 50 taktů za minutu

Samba pochází z Brazílie a její dnešní moderní verze se vyvinula z brazilského lidového tance maxixe (čte se mejčiča), který upravili francouzští učitelé tance. Samba z první poloviny 20. let byla typická krátkými trhavými pohyby, pro dnešní sambu je typické takzvané sambové houpání a pohyby pánví. Hudba je obvykle v 2/4, případně ve 4/4 taktu.

Rumba

 • Historie: Mambo bolero má kořeny na Kubě na lidových slavnostech a do Evropy se dostalo ve 20. letech 20. století.
 • Tempo: 22 až 28 taktů za minutu (dříve až 32 taktů).

Kubánská rumba je velmi pomalý tanec, který je ale velmi náročný na rytmus – střídají se rychlé a pomalé pohyby – a na spolupráci obou tanečních partnerů. Rumba je milostnou hrou, tancem, který je o namlouvání, vášni, o vztahu muže a ženy. Je velmi podobná a blízká tanci cha – cha – cha a tančí se na hudbu ve 4/4 taktu.

Ostatní – tance obvyklé v prostředí českého společenského života

Kromě standardních a latinskoamerických tanců jsou do programu tanečních kurzů zařazené i ostatní tzv. obvyklé tance – typické pro jednotlivá časová období, pro konkrétní kultury… Tance, jež se tančí v prostředí českého i evropského společenského života.

Blues

Blues je tanec anglosaského původu, který se výrazně prosadil na počátku 20. let 20. století (tehdy pod názvy shimmy, nebo také Double Fox). Tančí se na hudbu v 4/4 taktu, ve volném, klidném a decentním držení.

Čardáš

Čardáš je poměrně náročný maďarský lidový tanec. Začíná takzvaným lassu, pomalou mužskou částí, pak přichází friska, rychlý tanec v páru, jež stojí na kombinaci rychlých a pomalejších prvků. Výrazně vyšší nároky jsou kladené na tanečníka, který svým tancem vyjadřuje vášeň k ženě. Ohromně populární byl tento tanec v letech 1830 až 1890, kdy ovlivnil i Johanna Strausse.

Charleston

Charleston se stal populárním ve 20. letech 20. století – a to i díky černošským muzikálům a revue Running Wild, kde zazněla melodie „The Charleston“. Vzápětí se stal hlavním tanečním proudem v USA a ve 30. letech přispěl ke zrodu tance Lindy Hop. V Evropě se o rozvoj tohoto tance zasloužila tanečnice Josephine Baker, proslulá svou banánovou sukénkou. Charleston se následně tančil v ulicích, v tančírnách – všude byli lidé, kteří se pokoušeli pohybovat jako jejich černý idol – s nohama do X a do O a ve velmi ostrém, strojovém pohybu, jako byl hudební rytmus.

Mazurka savojanka

Český národní společenský tanec, který se tančí v atypickém držení. Dáma stojí zády před pánem. Mazurku tančily už naše prababičky. Tančí se v tempu zhruba 40 taktů a hudba má ¾ rytmus.

Polka

Polka je český národní tanec, který se tančí v páru, ve 2/4 taktu a v rychlém tempu. Autorkou tance je údajně služebná Anna Slezáková, která poprvá zatančila k nápěvu „Strýček Nimra koupil šimla“. Poprvé se polka tančila po roce 1830, hned vzápětí se rozšířila do celé Evropy i do zámoří. Krásné polky složil Bedřich Smetana, který je používal ve svých obsáhlejších dílech – nejznámější jsou pravděpodobně z díla Holubička.

Twist

Twist je mladý tanec – vznikl ve Spojených státech až v 60. letech 20. století. Nejde o párový tanec, tančí se sólově, partneři se při něm nedrží a tančí proti sobě. Nemá žádná přesně daná pravidla, obvykle se skládá z rychlých kroutivých pohybů pánve a rukou ze strany na stranu. Nohy jsou rozkročené a téměř se nepohybují, dochází jen k přenášení váhy z nohy na nohu, sestupu do dřepu a následnému vyskočení se zatleskáním. Twist se často tančí na rock’n’rollové skladby.

Rokenrol

Rokenrol se objevil v 50. letech 20. století v USA a rychle se rozšířil po celé světě. Prvním významným představitelem tohoto proudu byl Bill Haley, který adaptoval původní černošskou nahrávku Rock Around The Clock a která se stala v roce 1955 světovým hitem. A rychle se objevili další následovníci. Elvis Presley se v roce 1956 prosadil se svým hitem Heartbreak Hotel a stal se idolem mladé generace. Právě Elvis Presley znamenal velký mezník v prudkém růstu kultu hvězd. V 60. letech pak rokenrol určoval převládající charakter moderní populární hudby a začal se označovat jako rock. V roce 1964 přichází světový nástup a dominance britských rockových skupin.

Rumba square

Rumba square, jinak také americká rumba – první a druhá doba v taktu je spojená v jeden krok. Jste-li začátečník, oceníte, že je jednodušší než kubánská rumba. Tančí se na hudbu ve 4/4 taktu v tempu 28 až 34 taktů za minutu.

Salsa

Salsa vznikla na Kubě, nicméně do povědomí širší veřejnosti se dostala až v 60. letech 20. století. Na konci 20. století se stala populární na celém světě – a opět se začala tančit i v páru. Její výuce se věnují tisíce škol na celém světě.

Co dalšího je součástí výuky tanců? Etiketa a Gala Dinner