Publikační činnost

Publikační činnost:

Landsfeld, Plamínek; Technika standardních tanců; Praha, 1999, 2006
Landsfeld, Plamínek; Technika latinsko-amerických tanců; Praha, 2000, 2008
Plamínek; Taneční v kapse; Praha, 2001-2008; čtyři vydání s mnohými dotisky; stejnojmené DVD v r. 2002
Landsfeld, Plamínek; Dvě techniky (rozdíly v technice standardních  a latinskoamerických tanců podle ISTD a IDTA); Praha, 2008

Plamínek; Sestavy pro taneční kurzy pro dospělé; Praha 1987
Plamínek; Lambada, taneční novinka 1990; Praha 1991
Plamínek; Hudební nauka pro tanečníka; Praha 2000
Kolektiv Svazu učitelů tance ČR; Taneční novinky 1960-2000; Svaz učitelů tance; Praha 2001
Plamínek; Skating systém; Praha 2002
Plamínek; Social Rythm; Svaz učitelů tance; Praha 2002
Plamínek; Sequence Dancing; Svaz učitelů tance; Praha 2002
Plamínek; La Colita, taneční novinka 2005; Svaz učitelů tance; Praha 2005
Plamínek; She Bangs, taneční novinka; Svaz učitelů tance; Praha 2010
Plamínek; Chasapiko, řecké kolo; Svaz učitelů tance ČR; Praha 2017
Plamínek; Czardasz für Tanzkurze; Tanzschule Plaminek; Praha 2017
Plamínek; Böhmische Polka für Tanzkurze; Tanzschule Plaminek; Praha 2017
Plamínek; Tirolerpolka, animační tanec; Svaz učitelů tance ČR; Praha 2018