Hygienické podmínky pro konání kurzů aktuálně k 25. 10. 2021

Dámy a pánové, vážení klienti,

sepsali jsme zde informace o aktuálních provozních pravidlech a prosíme vás o jejich dodržování.

1. Na lekce přijďte pouze, jste-li zcela zdraví, bez příznaků respiračního onemocnění.

2. V současné době platí omezení pro taneční akce maximálně 1000 osob uvnitř a 2000 osob venku, a to za splnění alespoň jedné z podmínek: 

– absolvování PCR testu v posledních 7 dnech,
– absolvování POC antigenního testu v posledních 72 hodinách,
– mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnení covid-19, které není starší jak 180 dní,
– mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny, u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní.

Pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu platí, že negativní výsledek antigenního testu pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní (to platí do 31. 10., od 1. list. je zkrácena platnost AG testu na 24 hodin a PCR na 3 dny!). Domácí samotest nedostačuje.

Po vstupu do našich prostor prosím použijte připravené dezinfekční prostředky na ruce. Dodržujte prosím pravidla maximálního možného odstupu od ostatních klientů a personálu.

Všechny osoby ve vnitřních prostorách musí mít ústa a nos zakryty respirátorem či jiným ochranným prostředkem v souladu s pravidly vyhlášenými Vládou ČR a Min Zdr. Během sportovní aktivity není ochrana dýchacích cest povinná. Nicméně netančící hosté a vy při příchodu a o přestávkách této nemilé povinnosti zbaveni nejste – při příchodu, odchodu a během pohybu ve společných prostorách (u šatny, toalety apod.) je respirátor povinný.

V případě, že se v sále střídá více skupin za sebou, musí být po skončení lekce a odchodu předcházející skupiny nejprve sál důkladně vyvětrán a teprve poté bude umožněný vstup následující skupině. Do sálu proto prosím vstupujte až na základě pokynu našeho personálu. Všechny sály, kde působíme, mají buď okna nebo vlastní přívod a odvod vzduchu na střechu budovy s nucenou cirkulací vzduchu, která funguje nepřetržitě během kurzů, vzduchotechnika je pravidelně dezinfikována.

text podmínek viz https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/tanec-tanecni (tam jsou ale trapně i 8.11. informace staré, k 28.9.)