Hygienické podmínky

Současné hygienické podmínky pro taneční kurzy platné od 26. listopadu 2021.